🇬🇧 Art-Platform “DIYA”

Арт-платформа ДІЯ створена в 2015 р.

Творець і керівник — Узніченко Віра.

Філософією, метою, сенсом, ключовими цінностями і переконаннями Арт-платформи ДІЯ є:

  • сприяння в порятунку, підтримці, поліпшенні умов існування флори і фауни України;
  • організація та надання допомоги українським незахищеним верствам населення;
  • сприяння в порятунку, підтримці, поліпшенні стану культурно-історичних пам’яток України;
  • превентивно-освітня діяльність в сфері мистецтва серед населення України;
  • сприяння і розвиток на всеукраїнському рівні молодіжної активності та участі населення країни у вирішенні перерахованих вище проблем;
  • розвиток творчих рішень перерахованих вище аспектів діяльності Арт-платформи ДІЯ серед населення України;
  • створення інструментів для підвищення обізнаності з перерахованих вище аспектів діяльності Арт-платформи ДІЯ на всеукраїнському та міжнародному рівні;
  • встановлення контактів і зміцнення співпраці між творчими людьми на міжнародному рівні;
  • обмін досвідом по темам перерахованих вище аспектів діяльності Арт-платформи ДІЯ на міжнародному рівні.