🇬🇧 Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD)

Ки́ївський націона́льний університе́т техноло́гій та диза́йну (КНУТД) — вищий навчальний заклад в Україні IV рівня акредитації, заснований 1930 року. В університеті навчається більше 10 тис. Київський національний університет технологій та дизайну увійшов у рейтинг «ТОР-100 кращих дизайнерських шкіл світу» і посів 71 місце[2]. Крім того, в цьому рейтингу університет є єдиним представником ВНЗ України і навіть Східної Європи